O nás

ponorka_webPřístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč je tradiční organizací, která pod vedením dospělých vůdců sdružuje kluky a holky od 4 do 26 let a nabízí jim atraktivní program v souladu s posláním a principy skautingu.

Přístav Žlutá ponorka tvoří v současnosti 3 oddíly mladších členů (4. dívčí, 5. chlapecký a 6. koedukovaný), roverský kmen a klub oldskautů. Celkem je v přístavu registrováno 116 řádných členů, z toho téměř 80 dětí. Členové se schází pravidelně každý týden na schůzkách, o víkendech vyráží na výpravy a v létě na tábory. Součástí programu je nejen řada her, učení nových věcí, poznávání přírody a neznámých míst, ale i mnoho dalších aktivit, při nichž se dá zažít spousta dobrodružství na suchu i na vodě.

Přístav Žlutá ponorka je už řadu let trvalou součástí života města Třebíče, jehož obyvatelé mohou vodní skauty vidět nejen na pramicích a žlutých kánoích, plujících po řece Jihlavě, ale i na tradičních akcích, které zdejší vodní skauti připravují i pro místní veřejnost: každoroční rozdávání jmelí zdarma na Karlově náměstí na Zlatou neděli, únorové uctění památky obětí komunismu u pomníku na Václavském náměstí, velikonoční Hrkání v Zámostí, téměř každoroční akci pro rodiče s dětmi Jezování a řada dalších.

Vodní skauti existují v Třebíči od roku 1968, kdy MUDr. Alois Pučalík – Ali založil 1. oddíl VS. Právě Ali se stal na několik následujících desetiletí vůdčí postavou vodáckého života v Třebíči, který se neustále rozvíjel a rozrůstal. Po zákazu skautingu v roce 1970 působily vodácké oddíly jako pionýrská skupina pod patronátem odborů Západomoravských strojíren (později Elitex), kde skrytě vyvíjeli nejen vodáckou, ale i skautskou činnost. I proto mohli třebíčští vodní skauti po listopadu 1989 ihned obnovit svou činnost – a právě tehdy vznikl Přístav vodních skautů v dnešní podobě.

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Skautská výchova ctí zejména tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle účely jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze využíváním vodáckých sportů při výchově. Vodní skauti v Junáku jsou sdruženi v síti VS a jeho vedení nazýváme Hlavním kapitanátem vodních skautů (HKVS).

Junák – svaz skautů a skautek ČR sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Vedení přístavu

Eva Novotná – Mikroskop

kapitánka přístavu (statutární zástupce organizační jednotky)
603 118 029, sbe.cesnekovaeva@seznam.cz

Eva Novotná

Mezi skauty jsem přišla v roce 1999, kdy jsem u nás v přístavu začala navštěvovat 6. oddíl. Postupem doby jsem se v něm podílela na vedení družin Rosniček (skautek) a Kosatek (žabiček). Po několikaletém působení v oddíle jsem to zkusila v přístavu, kde jsem aktivní dodnes. Nejprve jsem pomáhala v pozici zástupce kapitána přístavu a momentálně jsem již druhým volebním obdobím kapitánkou přístavu Žlutá ponorka Třebíč. V současnosti působím i na čekatelském a vůdcovském lesním kurzu Velká Morava jako instruktorka – ostatně právě tam jsem také absolvovala vůdcovskou zkoušku. Instruktorskou kvalifikaci jsem získala na ILŠ Collegium. A co mi skaut dává? Poznávám přátele, kteří nikdy nezmizí, zažívám akce a atmosféru, které jsou neopakovatelné, a mám vzor pro výchovu sebe sama i vlastních dětí.

Pavel Bár – Pavlík

přístavný (zástupce kapitánky přístavu)
607 912 222, pavlik@skaut.cz

Ve skautu jsem vyrostl – od roku 1990 jsem byl členem 6. oddílu, na jehož vedení jsem se od roku 2000 mohl podílet nejprve jako zástupce kapitána a posléze i kapitán (byla to nejkrásnější léta strávená ve skautu). Od roku 2008 do roku 2010 jsem působil jako krajský kapitán Vysočiny, v letech 2008-2013 jsem byl členem Hlavního kapitanátu vodních skautů, kde jsem se jako výchovný zpravodaj podílel na přípravě nového programu pro vodní skauty (Plavby Čolka a Žabky, vodácké doplňky skautské stezky) a revizi systému vodáckého vzdělávání. Aktuálně kromě práce pro přístav nadále příležitostně spolupracuji na některých projektech Hlavního kapitanátu vodních skautů a od roku 2010 také učím budoucí vedoucí metodiku skautské výchovy na Čekatelském lesním kurzu VS Námořní akademie.

Volení členové přístavní rady:

 • Zdeněk Dvořák – Černý Sokol
 • Tomáš Fiala – Fialík
 • Dita Kubátová – Dytta
 • Zdeněk Materna – Zdenda
 • Milan Maxa – Žížal
 • Ivan Touška – Čuzl

Členové přístavní rady – kapitáni oddílů:

 • Zuzana Klusáčková – Klusajda
 • Zdeněk Jančík – Jánošík
 • Eva Dvořáková – Eda
 • Matěj Píro – Glum
 • Václav Táborský – Vašek

Hospodářka:

 • Helena Bulíčková

Revizní komise:

 • Dana Mejzlíková – Tuleň, předsedkyně
 • Pavla Kuřitková – Seržant
 • Mojmír Novotný – Keya Teča