Uctění památky a Uzlovací liga

V únoru 2015 proběhnou hned dvě akce, na kterých byste neměli chybět. První znich je vzpomínka na oběti totality, kde si připomenem vlastní historii a zapálíme svíčku všem utlačovaným a vězněným skautům i neskautům.

Památka obětem 2015

Druhá akce prověří rychlost a hbitost prstíků při práci s lanem nebo provazem.

Uzlovací liga 2015

Vyhlášení výsledků soutěže o Aliho pohár

Na Vánočním kapitanátu se sešla komise ve složení:
Honza Uher
Eva Novotná
Vašek Táborský
Zdeněk Dvořák
a vybrala následující návrhy:

Nejlepší návhy vytvořili Domča (příď pramice)
a Bukva (pádlo)
Velice povedné návhry vytvořili Jánošík (záchranný kruh)
a Adam (kotva)
Ve výběru povedených návrhů je ještě Klusmen (RUM)
a Jonáš (kdovíco)

Podzimní Lorenzova stuha

Sobotní odpoledne 11. října patřilo dalšímu ročníku Lorenzovi stuhy. Jako vzpomínka na zakladatele přístavu Žlutá ponorka se skautská kategorie jede jako memoriál Aliho Pučalíka.
Oproti mnoha jiným ročníkům letos bylo celkem teplo, ale trochu mlhavo. V kategorii těch nejmenších (vlčat a žabiček) zvítězila posádka Jezinky za 6. oddílu kormidlovaná Pavlíkem. Tato kategorie byla nejpočetnější, startovalo v ní pět posádek.
V hlavni skautské kategorii startovaly tři posádky. Nejlepšího času dosáhla posádka Aqaduktky ze 4. oddílu, kormidlovaná Delfou.
V kombinované kategorii dospělých a roverů zvítězila posádka Hořké pití z 5. oddílu kormidlovaná Bobem. Ta také dosáhla nejlepšího času.
Tímto děkujeme všem jedenácti závodním posádkám za předvedené výkony a divákům za pěknou atmosféru a těšíme se na jedenáctý duben, kdy se jede jarní Lorenzova stuha.