Ali odešel navždy

Zakladatel přístavu Žlutá ponorka Alois Pučalík nás opustil krátce po svých osmdesátých narozeninách dne 15. listopadu 2012 (parte).

Vzpomínka na Aliho od Zdeňka Dvořáka:

Až jednou přijede do Třebíče nějakej skautík a půjde ulicí Pučalíkovou a po Svojsíkově nábřeží, měl by vědět, že bude u řeky, která není bůhvíjak velká ani vodácky atraktivní. Ale příjemná a splouvaná všemi těmi, kdo se naučili od Aliho poslouchat, jakej má hlas. Když se směje a nezlobí, jak se chechtá, když je silnější a zlobí a jak umí hučet, když zuří a chmátne po všem, co se jí neopatrně postaví do cesty. Taky jim nad hlavou – když se budou umět koukat – přeletí modrý diamant ledňáčka, a doteče až tam, kde se spojí s řekou Dyjí. Tak vykoná tu pouť  vody, proti jejímuž proudu se kdysi vydal Ali a teď znovu spočine u Dyje ve Znojmě.

Spoustu z nás toho hodně naučil, dal a vlastně rozdával celými hrstmi. A to nejcennější a nehmotný jsme viděli až později, o jeho důrazu na vzdělání a vzdělávání není potřeba mluvit, je potřeba ho naplnit.

To, co zažil od mládí, ho naučilo pokoře, která tolik dneska chybí. Nějaký naříkání mu proto bylo cizí , vždycky znovu a znovu dělal vše pro to, aby svět byl lepší a začal u sebe, aby to jeho konání bylo měřítkem, od něhož se musí počítat.

Tak my to po těch našich řekách dáme vědět, že Aliho plavba už skončila a že to byla dobrá plavba!

AHOJ! a Sbohem  Tvá Žlutá ponorka