Klub přátel skautingu

Co je Klub přátel skautingu Přístavu Žlutá ponorka?

Dobrovolné sdružení všech, kteří sympatizují s činností přístavu třebíčských vodních skautů.

klubpratelskautingu3

Letáček ke stažení (pdf)

Kdo se může stát členem?

Členy klubu mohou být všichni lidé, kteří se chtějí přihlásit k hodnotám skautingu a podporovat Přístav vodních skautů Žlutá ponorka:

  • dospělí členové Junáka, kteří z nejrůznějších důvodů opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu skautským myšlenkám.
  • rodiče členů našich oddílů, ochotní přispět přístavu finančně, či pomocnou rukou.
  • místní příznivci, kteří nám již dnes pomáhají, i když mnohdy skauty sami nikdy nebyli.

Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji skautingu. Vítáni jsou všichni, kteří sdílí touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy mládeže v duchu skautských ideálů a prostřednictvím vodního skautingu.

 

Co členství přináší?

  • pravidelné půlroční informace o činnosti přístavu
  • pozvánky na akce přístavu (Lorenzova stuha, Jezování, setkání, besedy apod.)
  • slevu v přístavní půjčovně vodáckého vybavení
  • a třeba i dobrý pocit z podpory něčeho smysluplného…

 

Co členství obnáší?

  • jednou ročně příspěvek přístavu v dobrovolné výši

 

Kam peníze z příspěvků půjdou?

  • na podporu činnosti přístavu, obnovu vybavení, finanční spoluúčast u grantů apod.

 

Jak se stát členem?

Vyplnit přihlášku (přihláška ke stažení docx, pdf) a zaplatit členský příspěvek. Přihlásit se lze buď osobně nebo zasláním přihlášky na email zlutaponorka@skaut.cz a platbou na přístavní účet (č. ú.: 4500004188/7940, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG).

 

Kde najdu přihlášku?

Tady ve Wordu, a tady pdf