Oslavy 50 let výročí přístavu

Rok 2018 je pro náš přístav vodních skautů Žlutá ponorka významný svým výročím 50 let od založení prvního vodáckého oddílu v Třebíči, od kterého se zakládání dalších oddílů a vznik přístavu vlastně odvíjel. Proto plánujeme během roku nejen ty tradiční, ale také několik akcí navíc jak pro děti, tak i pro veřejnost.

Křtění nových lodí – 1. oddíl 1969

2. února se s vámi rádi setkáme na skautském plese, který se koná od 20 hodin na Hájku.

23. února večer pořádáme tradiční Vzpomínku obětem totality pro členy přístavu i veřejnost, o které budeme ještě informovat.

16. až 18. března chystáme na celý víkend velkolepou Výroční přístavní výpravu pro všechny členy přístavu.

21. dubna se můžete těšit na bohatý program celý den. Ráno bude akcí hlavně pro děti Sázení památného stromu a následné opékání buřtů na ohni v přírodě, odpoledne bude pokračovat Jarní Lorenzova stuha, kde se budou děti účastnit krátkého závodu na lodích a rodiče se na ně mohou přijít podívat. Po závodě budeme zvát veřejnost na Promítání fotografií k výročí přístavu, které proběhne v Židech.

25. až 27. května proběhne o víkendu tradiční Čajová plavba na Dalešické přehradě.

16. června bude na louce pod Bazilikou probíhat tradiční přístavní vodácká akce pro veřejnost – Jezování.

Těšíme se na vaši účast a na účast vašich dětí na těchto akcích.

Registrace 2018

Rádi bychom Vás informovali o zahájení registrací dětí do oddílu našeho přístavu pro rok 2018. Tyto členské příspěvky vybíráme každoročně a zajišťují běžný chod našeho přístavu, nákupy potřebného vodáckého vybavení a pořizování materiálu do kluboven i na tábory. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok a jejich část se odvádí celorepublikové skautské organizaci Junák.

Také pro rok 2018 jsme se rozhodli zachovat 3 úrovně příspěvků. Tím umožňujeme rodičům, kteří chtějí výrazněji podpořit chod přístavu přispět více, ale zároveň vycházíme vstříc rodičům, kteří mají v oddílech více dětí a je pro ně obtížné platit vyšší částky.

Výše členských příspěvků pro rok 2018 za osobu je rozdělena do 3 balíčků:

Kormidelník

 • členský příspěvek 750 Kč + zdarma skautský časopis
 • standardní balíček pro všechny členy oddílů
 • tento balíček umožňuje běžný chod přístavu, jeho základní opravy a postupný rozvoj

Plavčík

 • členský příspěvek 500 Kč + zdarma skautský časopis
 • snížený příspěvek pro rodiče, kteří mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně zajistit zájmové aktivity dítěte
 • tento balíček umožní běžný chod přístavu a jeho základní fungování

Mořský vlk

 • členský příspěvek 1 000 Kč + zdarma skautský časopis
 • sponzorský balíček pro rodiče, kteří chtějí podpořit přístav více
 • tento balíček zajistí nejen běžný chod přístavu, ale umožní také realizaci finančně náročnějších oprav a výrazně podpoří pořádání přístavních akcí

Možnost pomoci jinak: Pokud byste rádi na činnost přístavu nebo svého oddílu přispěli vyšší částkou, sponzorovali jej nebo máte-li možnost materiální pomoci (dřevo na topení na táboře, kuchyňské náčiní, kancelářské potřeby, campingové vybavení, nářadí atd.) či můžete přispět vlastními dovednostmi (opravy lodí, truhlářské práce, pomoc při stavbě tábora apod.), Vaši pomoc velmi rádi uvítáme. Kontaktujte prosím vedení Vašeho oddílu.

Jak zaplatit:

 • informujte se u vedení oddílů

Termín úhrady: Prosíme o uhrazení částky do 23.1.2018 a uvedení jména registrovaného člena do poznámky. Případný problém nebo opoždění platby prosím ohlašte vedení oddílu. Mockrát děkujeme!

Co je obsaženo v registračním poplatku:

 • úrazové pojištění a pojištění majetku na skautských akcích, pro vedoucí pojištění odpovědnosti za škodu
 • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
 • příspěvek přístavu a oddílům na údržbu prostor, nákup běžných materiálů a vybavení
 • členstvím v Junáku získává dítě možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.

Rozdávání jmelí

Jako každý rok skauti ze Žluté ponorku budou před vánoci rozdávat jmelí. Akce se uskuteční tuto neděli na Karlově náměstí v Třebíči. Začátek je po desáté hodině.

Oproti minulým letům zlatá neděle vychází na Štědrý den, tak jsme museli konání této události posunout o týden dříve.

Indiánské léto 2016

Dne 8.10.2016 proběhlo v Třebíči za pořádání Přístavu Žlutá ponorka tradiční Indiánské léto. Letos se za chladného počasí, ale zásobeni teplým čajem, zúčastnilo 24 družin po 5 až 8 členech (celkem 129 účastníků + doprovod + pomocníci a organizátoři). Akce proběhla úspěšně a to s příběhem sv. Jiří, který jel navštívit řecké bohy na Olymp.
Družiny byly přivítány na louce, kde se zaregistrovaly a následovala motivační scénka k příběhu. Scénka se všem líbila. Následoval výklad pravidel, který byl zároveň se stručnou mapkou trochu podceněný a nezřetelný, ale drobné komplikace s organizací se kladně vyřešily a samotný závod následně probíhal docela plynule.
Ze stanovišť a aktivit probíhala Lorenzova stuha na řece (Poseidon, i pro skupiny mimo akci Indiánské léto s vlastním vyhodnocením), střelba míčem z velkého praku (Apolón), luštění hádanek (Athéna), válečné malování na obličej (Afrodité), kufr s otázkami z řeckých bájí (Hermés), lakros (Áres), úkol v Třebíčském vodáckém muzeu a závěrečné stanoviště Podsvětí (Hádes), kam se nestihlo dostavit několik posledních družin.
Přibližně v 15:30 proběhla závěrečná scénka a vyhodnocení Lorenzovy stuhy a samotného Indiánského léta. Byly rozdány sladké poživatelné ceny a zároveň diplomy a všichni dostali také drobné sladkosti a účastnické listy.
Poděkování:
Velké díky patří zejména Evičce Novotné za pomoc se vším možným před akcí, Čuzlovi za proaktivní řešení problémů na místě, garantům stanovišť za pomoc předem a na akci (Mravenec, Petr W., Buqa, Čuzl, roverky ze Srdíčka, Zdeněk s Vaškem za muzeum, Arwen, Jánošík a Čerčil) a těm, co přidali nějaké ceny a tiskli či kreslili diplomy (moje mamka, Čuzlova mamka, Uzlík, Bezu, Petr W., Dia, Evička). Další díky patří všem pomocníkům, což jsou prakticky všichni roveři z 69. oddílu + 4 lidi ze Srdíčka a Arwen. Také děkuji za zapůjčení muzea a klubovny v Židech a samozřejmě za podporu z přístavu.
Vilda
Garant akce