Závod vlčat a světlušek – Malý princ

Termín: 25. dubna 2020

Místo: Ekocentrum Chaloupky Baliny (https://mapy.cz/s/fetekegaka)

Program:

8:00 Porada rozhodčích na disciplínách

9:00 Otevření registrace

10:00 Zahájení závodu, výklad pravidel

16:30 Vyhlášení výsledků a závěr

Přihlašování: https://zavody.skaut.cz/

Aktuálně je naplněna předběžná kapacita 20 hlídek. Plánujeme její navýšení na 25 až 30 hlídek (podle potřeby). Komu se nepovedlo přihlásit, nechť kontaktuje velitele závodu (Jánošík).

Kontakt na velitele závodu: Zdeněk Jančík – Jánošík (email: zdenek.jancik@gmail.com, telefon: 608 934 330) 

Oceníme pomocné rozhodčí na disciplínách (ideálně v roverském věku nebo dospělé). Případní zájemci nechť se hlásí Jánošíkovi.

Skautský ples a promítání filmu

Na poslední únorový den (29.2. 2020) chystáme v domě zahrádkářů (Švabinského 47) promítání filmu Jednou skautem – navždy skautem a Tradiční skautský ples.

Jednou skautem – navždy skautem

Dokumentární filmu Olgy Špátové z roku 2019.

Rádi bychom pozvali všechny skauty a skautky, jejich rodiče i prarodiče a všechny naše známé na promítání dokumentárního filmu o českém skautingu. Akce je otevřená pro veřejnost!

Vstupné: 50 Kč (na místě)

Pro držitele vstupenek na navazující Tradiční skautský ples od 19 hodin je film zahrnutý v ceně plesové vstupenky.

„Současná česká společnost možná čelí morální a mravní krizi. Tento film by měl upozornit, že existuje a stále se rozrůstá společenství lidí, v jejichž životech jsou etické principy díky skautingu plně přítomné.“ (Česká televize)

Tradiční skautský ples

Takový ples, jaký se nekoná víckrát jak jednou za 4 roky.

Dresscode: Black&White

Vstupenky

předprodej online do 16.2. | 160 Kč
na místě | 200 Kč

Program

17:00 promítání filmu Jednou skatem – navždy skautem (v ceně vstupenky nebo 50 Kč na místě)
19:00 zahájení plesu
19:10 úvodní koncert
20:00 kapela
23:00 DJ a volná zábava

Tanec, hudba, bar a soutěže o ceny v průběhu večera. A to vše v dobré společnosti v černo-bílém stylu.

Registrace 2020

Rádi bychom Vás informovali o zahájení registrací dětí do oddílu našeho přístavu pro rok 2020. Tyto členské příspěvky vybíráme každoročně a zajišťují běžný chod našeho přístavu, nákupy potřebného vodáckého vybavení a pořizování materiálu do kluboven i na tábory. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok a jejich část se odvádí celorepublikové skautské organizaci Junák.

Také pro rok 2020 jsme se rozhodli zachovat 3 úrovně příspěvků. Tím umožňujeme rodičům, kteří chtějí výrazněji podpořit chod přístavu přispět více, ale zároveň vycházíme vstříc rodičům, kteří mají v oddílech více dětí a je pro ně obtížné platit vyšší částky.

Výše členských příspěvků pro rok 2020 za osobu je rozdělena do 3 balíčků:

Kormidelník

 • členský příspěvek 750 Kč + zdarma skautský časopis
 • standardní balíček pro všechny členy oddílů
 • tento balíček umožňuje běžný chod přístavu, jeho základní opravy a postupný rozvoj

Plavčík

 • členský příspěvek 500 Kč + zdarma skautský časopis
 • snížený příspěvek pro rodiče, kteří mají v oddílech více dětí nebo je pro ně obtížné finančně zajistit zájmové aktivity dítěte
 • tento balíček umožní běžný chod přístavu a jeho základní fungování

Mořský vlk

 • členský příspěvek 1 000 Kč + zdarma skautský časopis
 • sponzorský balíček pro rodiče, kteří chtějí podpořit přístav více
 • tento balíček zajistí nejen běžný chod přístavu, ale umožní také realizaci finančně náročnějších oprav a výrazně podpoří pořádání přístavních akcí

Možnost pomoci jinak: Pokud byste rádi na činnost přístavu nebo svého oddílu přispěli vyšší částkou, sponzorovali jej nebo máte-li možnost materiální pomoci (dřevo na topení na táboře, kuchyňské náčiní, kancelářské potřeby, campingové vybavení, nářadí atd.) či můžete přispět vlastními dovednostmi (opravy lodí, truhlářské práce, pomoc při stavbě tábora apod.), Vaši pomoc velmi rádi uvítáme. Kontaktujte prosím vedení Vašeho oddílu.

Jak zaplatit:

 • informujte se u vedení oddílů

Termín úhrady: Prosíme o uhrazení částky do 24.1.2020 a uvedení jména registrovaného člena do poznámky. Případný problém nebo opoždění platby prosím ohlašte vedení oddílu. Mockrát děkujeme!

Co je obsaženo v registračním poplatku:

 • úrazové pojištění a pojištění majetku na skautských akcích, pro vedoucí pojištění odpovědnosti za škodu
 • odvody Junáku na rozvoj organizace a vývoj prostředků na podporu činnosti
 • příspěvek přístavu a oddílům na údržbu prostor, nákup běžných materiálů a vybavení
 • členstvím v Junáku získává dítě možnost účastnit se všech celostátních i mezinárodních akcí jako jsou skautská jamboree apod.

Struktura registračního poplatku

 • 30 korun – příspěvek na chod Okresní rady Junáka
 • 30 korun – příspěvek na chod Krajské rady Junáka
 • 40 korun – příspěvek za časopis (pokud časopis nechcete tato část připadne Přístavu)
 • 290 korun – příspěvek na chod ústředních orgánů
 • dále se platí navíc 200 korun za každé telefonní číslo zapojené do STS
 • dále se platí navíc 25 korun za členskou kartu objednanou při registraci