Indiánské léto 2016

Dne 8.10.2016 proběhlo v Třebíči za pořádání Přístavu Žlutá ponorka tradiční Indiánské léto. Letos se za chladného počasí, ale zásobeni teplým čajem, zúčastnilo 24 družin po 5 až 8 členech (celkem 129 účastníků + doprovod + pomocníci a organizátoři). Akce proběhla úspěšně a to s příběhem sv. Jiří, který jel navštívit řecké bohy na Olymp.
Družiny byly přivítány na louce, kde se zaregistrovaly a následovala motivační scénka k příběhu. Scénka se všem líbila. Následoval výklad pravidel, který byl zároveň se stručnou mapkou trochu podceněný a nezřetelný, ale drobné komplikace s organizací se kladně vyřešily a samotný závod následně probíhal docela plynule.
Ze stanovišť a aktivit probíhala Lorenzova stuha na řece (Poseidon, i pro skupiny mimo akci Indiánské léto s vlastním vyhodnocením), střelba míčem z velkého praku (Apolón), luštění hádanek (Athéna), válečné malování na obličej (Afrodité), kufr s otázkami z řeckých bájí (Hermés), lakros (Áres), úkol v Třebíčském vodáckém muzeu a závěrečné stanoviště Podsvětí (Hádes), kam se nestihlo dostavit několik posledních družin.
Přibližně v 15:30 proběhla závěrečná scénka a vyhodnocení Lorenzovy stuhy a samotného Indiánského léta. Byly rozdány sladké poživatelné ceny a zároveň diplomy a všichni dostali také drobné sladkosti a účastnické listy.
Poděkování:
Velké díky patří zejména Evičce Novotné za pomoc se vším možným před akcí, Čuzlovi za proaktivní řešení problémů na místě, garantům stanovišť za pomoc předem a na akci (Mravenec, Petr W., Buqa, Čuzl, roverky ze Srdíčka, Zdeněk s Vaškem za muzeum, Arwen, Jánošík a Čerčil) a těm, co přidali nějaké ceny a tiskli či kreslili diplomy (moje mamka, Čuzlova mamka, Uzlík, Bezu, Petr W., Dia, Evička). Další díky patří všem pomocníkům, což jsou prakticky všichni roveři z 69. oddílu + 4 lidi ze Srdíčka a Arwen. Také děkuji za zapůjčení muzea a klubovny v Židech a samozřejmě za podporu z přístavu.
Vilda
Garant akce