Svojsíkův závod „Čajová plavba“

přístav Vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč Vás zve na tradiční skautský závod Čajová
plavba 2013, který se letos splňuje všechny podmínky základního kola Svojsíkova závodu.

Čajová plavba 2013 pozvánka

Kdy: 3.-5.5. 2013 (hlavní závod bude v sobotu 4.5.)
Kde: v zátoce Lavičky na Dalešické přehradě (GPS: 49.1709539°N,16.0706908°E)
Kontaktní email: cuzl@centrum.cz
Do závodu nastoupí maximálně 20 soutěžních, 4-8 členných družin. Závod je primárně určen
pro všechny skautské oddíly okresu Třebíč a vodní skauty Kraje Vysočina. Rozdělení kategorií
je následující:

  1. Vlčata a světlušky (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)
  2. Skauti (postupová kategorie pro Svojsíkův závod je při splnění požadavků: v čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září 2013, ostatním členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září 2013)
  3. Skautky (postupová kategorie pro Svojsíkův závod je při splnění požadavků: v čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září 2013, ostatním členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září 2013)
  4. Roveři a rangers (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)

Všechny kategorie musí být přihlášeny přes www.skaut.cz/svojsikac (nepostupové kategorie mohou využít i přihlašování na mailu cuzl@centrum.cz, v tomto případě bude účast na závodě potvrzena organizátorem do 24. 4. 2013).
Závod se bude skládat z části mokré (stanoviště budou na Dalešické přehradě, trať družiny absolvují na pramicích) a z části suché (stanoviště budou v lesích okolo zátoky Lavičky, trať družiny absolvují pěšky).

Informace pro účastníky

Najdete zde.

Čajovka

Těšíme se na Vás!
Organizační tým Čajové plavby a Svojsíkova závodu 2013