Poděkování od města

Dostalo se nám ocenění za pomoc při pořádání festivalu Concentus Moraviae. Plné znění dopisu je zde.