Kapitanát 17.12. 2011

Kdo tu byl: Mikroskop, Fijalík, Zdeněk, Zdenda, Eda, Tom, Klusajda, Evka, Domča, Helena

 1. Vašek dostal vyznamenání za odsloužená léta.
 2. Pavlík byl navrhnut na vyznamenání (stříbrný bobr).
 3. Registrace (http://skaut.cz/registrace): Oddíly vyplní a odevzdají do SkautIS nejpozději do 22.1. 2012. Ohledně toho, kolik se bude platit,  se domluví Zdeněk, Mikroskop a Jánošík a dají vědět oddílům.
 4. K registraci oddíláci také doplní informace o všech dekretech, kurzech a zkouškách členů oddílů, ať je známé kdo co má a kdo co potřebuje doplnit.
 5. Mikroskop by chtěla sepsat zprávu o působení přístavu v roce 2011, sbírá proto od oddíláků podněty co se povedlo a co je třeba zlepšit.
 6. Žádáme Čuzla o sepsání výroční zprávy.
 7. eKP hledá šéfredaktora. Kdyby někdo chtěl dělat něco pro eKP ozve se Pavlíkovi.
 8. Kdyby někdo chtěl tvořit Modré stránky, tak se ozvěte Evičce.
 9. Fijalík připomíná kapitánskou lesní školu, která je příští rok. Kdo plní modulovou KZ, může přijet na víkend divoké vody.
 10. Dytta rezignuje na pozici výchovné.  Ali navrhuje, aby funkci převzala Pája Kuřítková (serzant.paya@centrum.cz) za pomoci oddíláků. Pokud by to chtěl dělat někdo jiný, tak se klidně ozvěte.
 11. Evička plánuje udělat KZ. Ostatní, co se chtějí přidat, můžou kontaktovat Aliho, který má oprávnění zkoušet nebo Pavlíka, který organizuje modulovou KZ.
 12. PF měl udělat Honza, ale asi nebude, protože nic neposlal.
 13. Staré vesty má vyházet pětka, tak ať to urychleně udělá.

 Finance

Hospodaření za rok 2011 skončilo velkou ztrátu skoro 100 tisíc, z toho největší část je 67 tisíc odpis budovy.

Příjmy z grantů:

 • Od MÚ Třebíč: Jezování 12 000, Hrkání 22 500, Čištění břehy 1635,
 • KRJ: Jezování 4250, Naši nejsou doma  asi 6500 a Čajová plavba asi 6750, Hrkání 12 000
 • Na rok 2012 máme přislíbeno 23850 na Jezování od fondu Vysočiny
 •  hotovost: 3000 pokladna 24 tis. běžný účet, 64 tis. spořicí účet
 •  Šestka by chtěla na energiích šetřit opravou oken a dveří v Židech.
 •  Klusajda mluvila o akci DreamCatcher (http://www.dreamcatcher.cz/job-center/), což by byla možnost,  jak získat peníze na nákup vybavení.  Jde o to, že děti si můžou peníze na nákup odpracovat.
 • Mikroskop žádá o seznam věcí co je potřeba udělat nebo opravit a co je potřeba koupit za vybavení.
 • Inventarizace!!! Měla být do Vánoc. Dodají všechny oddíly.

 Akce

 •  Zítra rozdávaní jmelí v 10 hodin na Karlově náměstí, ve 14 hodin i v domově důchodců.
  •  Kdo zcizil Zdeňkovi velký bílý pytel na jmelí, nebo alespoň ví, kde je, tak se mu má ozvat.
 • 24.12. vánoční výprava v 9 hodin u kruhového objezdu pod Billou. Mikroskop bere míč na fotbálek.
 • Přístavní výprava – řeší se kdy, hlasování o termínu je na http://www.doodle.com/q5ebd7f7yvqy8an9.
  • Bude probíhat někde poblíž Třebíče nebo jinde v kraji.
  • Děti nepůjdou žádnou dlouhou štreku, místo a čas záleží na obsazení základen.
 • Skautský ples – měli jsme pořádat, ale nemáme na to lidské zdroje, takže letos asi nic. Nápad – udělat alternativní komorní verzi v klubovnách.
 •  V únoru bude Vzpomínka na oběti totality, Honza osloví pana faráře, jestli by tam promluvil.
 • Akce kameny – Honza měl zjistit jména lidí, kterých se to týkalo. Ohledně pana Fišera  ten tato jména vůbec nezjišťoval. Teď je otázka, jestli se v této situaci chceme angažovat.
 • Tříkrálová sbírka – nabídka charity jestli do toho chceme jít.
 •  Na Lavičkách bude tábořit šestka prvních 14 dní, pak Kolíňáci.

Poděkování HKVS

 •  Pavlík jménem HKVS děkuje
 • Tomovi za korekturu eKP
 •  Fijalíkovi za pořádání Víkendu divoké vody
 •  Evičce za psaní Modrých stránek
 •  Jánošíkovi za fotogalerii VS (http://fotky.zlutaponorka.com/)
 •  Zdendovi za fotky do eKP
 •  Dyttě za vedení programového týmu K+K
 •  Klusajdě za psaní do KP a práci na rádcovském zápisníku

sepsal Jánošík
korektura Domča