Skott odešel navždy

Takto na Skota vzpomíná Černý sokol a myslím, že mluví za všechny co ho znali:

Drahý Scotte!
Ten den, kdy jsem se vyrovnával s tou strašnou zprávou,jsem seděl u naší řeky. Byly to vlastně vždycky řeky, kde jsme brali tu nepopsatelnou energii. Vzpoměl jsem si, jak v dávných dobách našich skautských začátků na jedné z těch našich řek jsi mi dal přezdívku. Není to tak obvyklé, aby skautík dával přezdívku svému vedoucímu, a snad si spolu s tím, čím jsme tenkrát žili, říkám, že jméno dávají náčelníci a šamani, protože mají moc nebo energii, o kterých přemýšlím, kde se mezi námi berou a jak se a předávají. Ta tvoje energie, kterou jsi později sám používal a předával celou dobu, tady je, zůstane a bude se předávat stále dál.
Děkujeme a Sbohem
Tvůj Černý sokol a Žlutá ponorka