Kapitanát 4.11. 2011

Přítomní: Ali, Jánošík, Vašek, Zdeněk, Honza, Eda, Čuzl, Mikroskop

Z oddílů

 • Šestý oddíl dostává vynadáno kvůli neukázněným návštěvníkům ubytovny, ale těžko říct, zda je to oprávněné, nebo zda jsou sousedi jen přecitlivělí.
 • Tom by rád s vlčaty z Šestky využíval klubovnu roverů v loděnici. Domluví se na dalším postupu s Glumem a Čuzlem.

Změny v registraci – informace od Bilba

školení skautISu – v roce 2009, kdy registrace se skautISem začínala, jsme uspořádali několik školení, která jsme v roce 2010 neopakovali. Zajímalo by nás, zda cítíte z vašeho kraje poptávku po některém z takto zaměřených školení:

 1. školení k používání skautISu k registraci na úrovni okresu (případně střediska)
 2. školení k používání skautISu a zejména jeho nových součástí (administrace STS na jednotce, evidence táborů, sněmů, zadávání náborových údajů, práce s hodnocením kvality aj.)

Pokud si myslíte, že by o některé z těchto témat byl ve vašem kraji zájem, napište nám na registrace@skaut.cz prosím do 10. listopadu hrubý odhad možných zájemců (případně pokud by podle vás bylo užitečnější uspořádat jinak zaměřené školení, napište).
Z hlediska místa konání by zřejmě mohlo jít o Prahu či Brno (pokud byste ale dokázali obsadit velké školení i u vás, pište), termínově zřejmě v prosinci.

Změny ve skautISu pro registraci 2012

Letos dojde spíše k malým změnám:

 • doplnění registračního poplatku za STS do celého mechanismu
 • všem dospělým lze zmínit možnost dobrovolného zveřejnění svých kontaktů a dalších údajů všem členům Junáka pomocí Skautského adresáře
 • bude drobně zpřehledněna kontrola chyb (např. u chybějících kontaktů zobrazí seznam osob), zasílány zprávy o odevzdání registrace
 • připravena bude základní sestava osob pro možnost získávání dat ze skautISu jednotkami (zřejmě v prosinci)

Na Křižovatce vyšel přehled „chyb registrace“ a jejich důvodů či řešení – předpokládám, že se může hodit zejména vám a okresním registrátorům:
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dulezite-informace/registrace/6648-registrace-bez-chybicky/
Registrátoři mohou často narážet také na situace, kdy uživatelé nechápou význam účtu přiřazeného k vlastní osobě v registraci, k tomuto účelu je připravený zvláštní návod:
http://is.skaut.cz/napoveda/skautis-propojeni-uctu-s-udaji-osoby.ashx

Sraz K+K

 • Evička přepošle zhodnocení srazu od Pavlíka.
 • Mluvilo se hodně o Navigamu 2012, který bude v Plzni. Koukněte na web http://navigamus.cz/ . Téma bude Titanik. Registrace a předprogram se již brzo rozběhne, proto kdo má zájem ať neváhá a sleduje web a facebook.
 • Vyšla metodika k novým plavbám vlčat a žabiček. Je na webu HKVS http://vodni.skauting.cz/zabicky-a-vlcata.p59.html
 • Bude se tvořit databáze her k novému programu.

Stolpersteine – dlažební kameny na památku obětí nacismu

Rádi bychom tuto  aktivitu podpořili. Cena jednoho kamenu je 95 Euro. Honza je v kontaktu s nějakým člověkem, co to má na starosti pro Třebíč. Šárku prosíme o zjištění možností financování. Seznam třebíčských obětí je v synagoze.

Akce

 • 12.11. 2011 Přístavní drakiáda – sraz v 9:00 u Nového hřbitova, draka a špekáčky s sebou.
 • 25.11. 2011 Hurvínek – hra v Židech připomínající skautskou realitu 50. let. Organizuje Jánošík, který brzy rozešle další informace.
 • Plánovaná vánoční vícedenní výprava bude přesunuta až na leden.
 • 17.12. 2011 v 18 hodin bude v klubovně v Židech Vánoční kapitanát. Proběhne promítání videa za sjezdu nějakých cizokrajných divokých řek (zajišťuje Vašek). Dále prezentace činnosti oddílů, během roku 2011 – připravte si prosím krátkou prezentaci.

Finance

V minulém roce stoupla spotřeba plynu o asi 30%, což je divné, zamyslete se čím by to mohlo být a pokuste se šetřit. Nepomohlo by sloučit placení plynu a elektřiny pod jednoho dodavatele. Pokud máte někdo nějaký nápad nebo informaci tak sem s ní.

Ostatní

 • Na koncertu Ondřeje Smeykala jsme vydělali asi 20 korun :-) Podrobné vyúčtování Honza posílal před nějakou dobou, tak si je najděte. Honza děkuje všem, co se na akci nějak podíleli a hodnotí koncert jako úspěšný.
 • Máme novou nástěnku. Je na Loděnici. Pokud na ni chcete něco přidělat, tak využívejte ty euroobaly co tam jsou.
 • Ali nabídl trezor na výběr peněz na koncertech apod.
 • Lavičky koupil nějaký člověk z Koněšína. Bylo by dobré zjistit kdo to je a co tam zamýšlí. Kdyby prodával podsaďáky co tam měl Elitex, tak bychom je koupili.
 • Čuzl se přihlásil na krajský vůdcovský kurz.

Nesplněné úkoly od minula

 • kdo nedodal, dodá plány činností, co se tvořily na semináři po zářijovém kapitanátu.
 • uklidit a zinventarizovat půdu – má na starosti pětka
 • uklidit dlažky, co jsou na dvoře.
 • vyhodit kola co jsou v loděnici.
 • webové stránky přístavu – oddíláci co tam ještě nemají, dodají časy schůzek, Evička pošle stručné informace k akcím, protože u většiny akcí je to dost žalostný.
 • Dytta dodá Jánošíkovi a Evičce články o proběhlých akcích

sepsal Jánošík, korektura Domča