Hurvínek

V pátek navečer se židovská čtvrť přenesla několik desítek let zpět, na ulicích zase hlídkovali příslušníci tajné policie STB a skauting byl zase zakázanou organizací. Naštěstí to bylo jen jako. To si skauti se Žluté ponorky připomínali hrou Hurvínek (více na skautském století) jaké to bylo za komunismu.

Úkolem malých skautů bylo šířit skautské materiály, které vypouštěl Hurvínek. Ten byl uvězněný v Židech ve sklepě pod přísným dozorem svého bachaře, kde ho skauti navštěvovali a on jim předával skoro zapomenuté skautské materiály. Úkolem skautíků bylo tyto materiály předat dále schraňovačům, kteří již věděli jak je zachovat dalším generacím. Naneštěstí šíření materiálů se snažila zabránit STB, tajná policie, ale proti vynalézavosti skautů byli její možnosti velmi omezené.