Exkluzivně: Čajový závod

Anglická královna letos neuspořádala závod čajový, nýbrž banánový

Lavičky, Třebíčshire – Námořníci z celé Anglie vypluli v sobotu 28. 5. vstříc nástrahám Bermudského trojúhelníka. Její Veličenstvo královna Viktorie odmítla dále pít samotný černý čaj a dostala chuť na sladké žluté zahnuté ovoce z exotických končin. Kvůli tomuto zvláštnímu přání se i přes pravý vytrvalý anglický déšť na širé moře vydalo třináct odvážných posádek, aby naplnily královnino přání. Jak se mořeplavcům podařilo úkol splnit, uvedla královna ve svém dopise:

„Ladies and gentleman,

Já, královna Viktorie, anglická královna a indická císařovna jsem velice potěšena chrabrostí a oddaností všech mořeplavců, kteří se vypravili dne 28. 5. léta páně 2011 vstříc nástrahám Bermudského trojúhelníku, a přivezli až z dalekého ostrova Cubaña zvaném, na královský dvůr žluté ovoce to zahnuté, chuti přesladké. Třináct plachetních lodí v čele s věhlasnou Cuttysark se i přes nástrahy nepříznivého anglického počasí vypravilo na širé moře a čelilo nepříjemným situacím. Hustá mlha již málokterého mořského vlka překvapila. Vrakům zničených lodí lákající na zcestí žádný z hrdinů nepodlehl či podivný požár zbloudilé lodi se taktéž všem posádkám uhasiti podařilo. Ve zdraví všichni přežili i útok zákeřné chobotnice, která donutila posádku přesednout na podivná záchranná plavidla. A nakonec, po dlouhém zápolení, mí věrní poddaní dokázali, že jsou hodni sloužit Spojenému království Velké Británie a Irska a mohou se tak léto příští vydat až do daleké Indie pro lístky čajové, nejvýše ceněné.

Odměnou všem námořníkům byly sladké pochutiny z královské kuchyně, drobné upomínkové předměty z dílen našich nejlepších řemeslníků a také večer strávený odpočinkem u podivuhodného divadla o Pirátech z Karibiku, odehrávajícího se na bílém plátně. Celý závod byl v podvečerních hodinách slavnostně ukončen vypuštěním zářících létajících luceren.

Na našem věhlasném závodu jsme přivítali i posádky z cizích krajů, jmenovitě pak Havlbrodshire, Jihlavafield a LukanadJihlavoulands. Doufáme, že v roce příštím se věhlas akce rozšíří i dále, počasí bude příznivější a dorazí i námořníci z dalších krajů.

Tímto oficiálně považuji závod za uzavřený, výsledky závodu, fotogalerie a informace k příštímu ročníku objevíte na trvalém listu královského trubadúra, zvaném

http://zlutaponorka.com/pristavni-akce/cajova-plavba

Na závěr, moje královské poděkování patří hlavním protagonistům celého závodu, Siru Glumovi a Siru Žížalovi za oddanost ve službě Jejímu Veličenstvu a také všem ostatním poddaným, kteří se na bezproblémovém chodu podíleti ráčili.

Její Veličenstvo královna Viktorie“