Zápis s kapitanátu 20.5.2011

Kdo tu byl: Glum, Pavlík, Zdenda, Tom, Eda, Fijalík, Mikroskop, Zuzka, Ali, Zdeněk, Vašek. Honza, Jánošík, Žížal

Vlajky

začátek zkoušky je 18:10, večer můžeme být zpátky na Lavičkách
Lidi co přislíbili účast: Žížal, Tom, Honza, Eda, Pavlík, Zdeněk, Jánošík, Čuzl, Johanka, Klusmen

Oddíly

4. oddíl – 2400 za meja a 2100 za vekej
5. oddíl – těšíme se na tábor 2000
6. oddíl – taky se těší 2800 a od vodníčků 1400
roveři 3500

Hlášenky táborů

Kapitanát schvaluje podané hlášenky s následujícími výhradami:
5. oddíl nemá v hlášenkách rozpočet,
6. oddíl nemá vedoucího tábora s vůdcovkama a zdravotníka dojde ke změně, kterou Tom oznámí Jánošíkovi.

Předpokládaná cena táborů

Oddíl
Cena
4. oddíl – stálý tábor 2400
4. oddíl – putovní tábor 2100
5. oddíl 2000
6. oddíl 2800 (vodníčci 1400)
69. roverský kmen 3500

Lavičky

řešíme přes e-mail.

Akce

Čajovka

přihlásilo se nám už 80 lidí, předpokládáme  asi 100 lidí.
Glum prosí o zapůjčení nafukovacího plavidla na Čajovku.
Všechno ostatní je v mailu od pořadatelů (visí i na http://zlutaponorka.com/nezarazene/cajova-plavba-2011).
Zdeněk přiveze dělo a koupí si do něj petardy ať můžeme střílet.
Na večer jsou připravený lampióny. Zvažte jejich použití, pokud bude sucho. Nakládáni je v 17. Holky jedou v 16:39 vlakem.

Jezování

Takřka jsou připraveny webové stránky.
Louka je zamluvena.
Čuzl začal pracovat na propagaci v novinách. Spolupracujte s Honzou a Zuzkou.
Čuzl, chce vědět jak vyšli granty ať víme kolik můžeme utratit. Ještě by bylo dobrý se pokusit získat peníze od KRJ.
Sponzoři. Čuzl pošle kdo koho osloví a prosím promluvte s nima aktualizujeme žebrací dopis.
Vyhlídkový plavby promyslíme někde mezi loukou a mostem.
Zuzka  a Honza se zeptají na kapelu.

Ostatní

Roveři zaslouží pochvalu za akci Děti dětem. Bylo to blbě zmanažovaný ze strany pořadatele, protože skauti provozovali svoje věci před akcí, kdy o to nebyl až takovej zájem a na přestávku , kdy by to bylo zajímavý už byli pryč.
Projekt od pana Dintara, popisovaný na minulém kapitanátě, je zatím věcí budoucnosti na které bychom mohli spolupracovat.
V létě klub dospělých organizuje vůdcovskou zkoušku 23. – 29.7. Přihlášky do 15.6. Alimu. Financovat to budeme přes přístav. Jde o dotace na vzdělávací akce.
OS navrhli Vaška na vyznamenání.

Plachtění na Seči
přidali se další lidi. Máme objednaný 4 lodě. Základnu máme od pátku do neděle, instruktoři dorazí v sobotu a budou tam taky do neděle.