Zápis z kapitanátu 29.4.2011

Kdo tu všechno byl: Glum, Honza, Zdenda, Mikroskop, Zdeněk, Zuzka, Ali, Tom, Eda, Dytta, Vašek

Oddíly

4. oddíl – začala spolupracovat se skauty ze Sedmičky (zatím kluci)
5. oddíl – má místo na  tábor
6. oddíl – dneska zmokli, plánují tábor
roveři – tábor budou mít v Polsku na Mazurách, jedou na Obrok, pořádají čajovku

Ostatní

 • Od září chce Evička od oddíláků plán činnosti (výchovné cíle) aby jsme měli přehled co se bude dít. Hlavně s hlediska výchovy.
 • V hlášenkách táborů bude letos asi trochu zmatek. ORJ vyžaduje odevzdání hlášenky mailem Jezevcovi (jezevec@abahoa.cz) do 30.4. Hlášenky potřebuje také Helena a raději je pošlete i Jánošíkovi (jestli se ústředí rozhoupe a bude je chtít zadat do SkautISu, tak on je tam zadá).
 • Holky udělali inventarizaci. Dytta to hodila na web a pošle mailem kde to najdete. Jde o to udělat přehled co máme.
 • Zdeněk by rád vymyslel nějaké lepší řešení mobilního rozdělení kluboven. Příští kapitanát na to koukneme a zkusíme něco vymyslet.
 • Jánošík by rád koupil nějaké nářadí do dílny ve skladu. S tím souvisí možnost opravovat tam třeba pádla. Bude ale nutné to tam nějak přeorganizovat abychom zamezili dětem přístup hlavně k elektrickému nářadí, protože by si jinak mohli ublížit.
 • Dyta za 4. oddíl a vodníčci z Šestky by potřebovali nějak zorganizovat opravu dřevěných pádel.
 • Zorganizovat věšení vest v loděnici. Zajišťuje Honza. Nejlepší termín je o prázdninách nebo začátek září.
 • Zdeněk koupí nový zámek do loděnice a zajistí udělání dostatečného počtu klíčů spolupráce s Honzou.
 • Email od Evičky přes Dyntara – chtěl by využít Lavičky k nějakým vodním hrátkám. V zásadě jsme pro je potřeba se s ním sejít a zjistit vo co de.
 • Dyta nabízela lesní kurz roverům. Glum říká, že je těžký je pro něco přesvědčit. Mají problém plánovat dopředu.

Peníze

 • Jánošík (za registraci 5.oddílu) dluží 700Kč, domluví se s Helenou na zaplacení.
 • Na jezování jsme dostali 12000Kč, z kterých by bylo dobré koupit nějaký vesty nebo jiná záchranné pomůcky. Kopí je Fialík, ale chce co nejdříve vědět co má koupit a za kolik peněz.
 • Grant na ekologii – Šárka zjistí jak to dopadlo a Čuzl shromažďuje paragony.
 • Grant KRJ, bylo by dobré podat (doporučuje to Žížal), protože je tam dost peněz a můžeme ho dostat.

Lavičky

 • Zdeněk byl za odborářama kvůli Lavičkám. Prý tam stojí jít už jenom kvůli zábavě, která z toho se jen s nima sejít. Povedlo se mu zajistit půjčení jejich poloviny na čajovku. Taky se s nima bavil o pitné vodě na Lavičkách a prý není problém se domluvit, jen je potřeba zařídit rozbor, který by mohla zase udělat Eva Todemendálová.
 • Lavičky chcou v létě na táboření půjčit nějací Belgičani, jak psal Zbyněk. a prej sou to dobrý blázni tábořící v nějakejch jurtách po 12 lidech.
 • Peníze na Lavičky by šly shromažďovat i po malejch částkách, třeba jako kasička na Jezování.
 • Skupina lidí kolem Laviček se začíná utvářet. Zatím jsou navrženi Mirka, Fumanchu, Louda, někdo s Kapucínů navrhněte lidi od práva a financí.Tito lidé budou koordinovat jak probíhá nákup, shromažďovat peníze, kontrolovat nákup, jak to vyřídit po právní stránce aby vše bylo OK, ať nás nikdo nepodfoukne. Evička napíše zvací dopis do této komise.

Akce

 • Ve středu 4.5. ve 15 hodin bude odplevelení bylinkové zahrádky asi na hoďku až dvě. sraz je na bylinkové zahrádce za bazilikou.
 • Příští kapitanát 20.5. v loděnici + školení k táborům. Jánošík to dá vědět Heleně.
 • Děti dětem – můžeme postavit to týpko do foajé Pasáže. Je to 11. května. Chceme tam udělat nějakou propagaci a hry z jezování. Glum se zeptá roverů a dá do pondělí vědět Evičce jestli roveři mají čas. Čuzl vytiskne do té doby prezentační tabuli.
 • Vlajky – Zdeněk se bavil s Hanáčkovou s tím, že 26 lidí je vopravdu dost, proto by se mohli spokojit s 13 lidma a na půlku přemluvíme pozemáky. Evička se zeptá Kláry a Zuzka Sedmičky.  Zatím máme Edu, Johanku, Zdeněka, Honzu plus 4 děti z Laviček, nějaký skautky nebo skauty. Řekněte to dětem ať jsou na to připravení (vezmou si kroj a tak).

Zhodnocení Hrkání

 • Zdeněk potřebuje paragony k Hrkání ať to můžeme vyúčtovat.
 • Zdeněk chválí rovery a účast na průvodu k Hrkání. Večerní návštěva restaurace je pro rovery dobrou motivací. Použijeme podobnou fintu i na Jezování ;-)
 • Výrobu klepaček před Hrkáním se nám zrovna moc dobře zorganizovat nepovedlo, protože nebylo úplně jasný kdo to řídí a kdy to bude. Zavedeme funkci velkého Hrka, který to bude řídit ;-)
 • Honza děkuje za lidem za to že přišli na koncert před Hrkání a hodnotí ho celkem pozitivně. Johanka to dobře zorganizovala, jen to potřebuje vědět dost dopředu. Pokusíme se tento netradiční koncert pořádat další rok před Hrkáním.

Jezování

 • Uvidíme jak bude vypadat jez na Jezování, protože teď je vypuštěná řeka.
 • Kapela Devět životů nemůže, protože se od nich zase někdo žení. Poprosíme Johanku aby zase zajistila nějaký podobný šílence jako na Hrkání.
 • Pro den horáckých novin jsme tak trochu pro, ale nesmí nás to moc vyšťavit a nebo to být moc náročný na organizaci, protože budeme mít dost svejch starostí.
 • Čuzl se ozve Zdeňkovi a pošle mu rozpočet na nákup věcí na Jezování.

sepsal Jánošík