Zápis z kapitanátu 13.9. 2007

přítomní: Žížal, Zdeněk, Evka Česneková, Zdenda M., Dytta, Bobo, Eva K., Jánošík, Ali, Ježek, Honza, Hary (ze 43. oddílu – doufám, že ta přezdívka je správně), Zuzka Klusáčková, Lachtan, Vašek, Čuzl

Termíny dalších kapitanátů:

12.10., 9.11., 14.12, 11.1., 8.2., 14.3. (asi velikonoce – možná se bude datum ještě měnit), 9.5. (8.5. je statní svátek, kapitanát bude ještě možná přesunut), 13.6. Kapitanát začíná vždy v 19 hodin.

Návrhy 6. oddílu na vylepšení kapitanátů

 • na kapitánát musí přijít alespoň jeden člen vedení z každého oddílu
 • kdo je vlastně ve střediskové radě? – Zdeněk, Honza, Helena, Ježek a kapitáni oddílů (4., 5., 6., 43., 69. a OS).
 • zavést pravidelné body na kapitanátu
 • informace z oddílů
 • finance přístavu – nemusí být na každém kapitanátu (Zdeněk domluví s Helenou)
 • vypracovat reprezentativní výroční zprávu, kterou budeme používat ve styku s veřejností – kdo ji udělá nechť se neprodleně přihlásí

Do příštího kapitanátu

 • – každý si rozmyslí jaké přístavní a oddílové akce budememe pořádat a stanovíme termíny
 • – rozmyslet kdo by mohl pro přístav shánět granty a sponzory, funkce by byla placená podílem se sehnaných peněz
 • – stanovit si cíle a plány jak na činnost oddílů, tak pro přístav. plán úprav v klubovnách

Návrh na akce

 • plavba po Dyji do Rakouska, napojení na rakouské skauty, možnost grantů
 • plánované besedy: Stránský – zajišťuje Ježek, nějaký Tom o Austrálii, Ali, Bručoun slíbuje besedu s veterány z 2. sv. války, Honza má domluvenou besedu s Jirkou Jakubcem o horolezectví, Pavlík a Ali beseda o jamboree
 • děti by mohli jít na nějakou brigádu a to jak placenou tak i neplacenou (Hadcova step, koniklece, pálení větví), Evička se poptá ochranářů přírody
 • v dubnu bude asi na Zámku výstava fotek s jamboree, zajišťuje Terka

Akce

16.9. se pouští Jihlavka
28.9. tři jezy v Praze pojedem autobusem, autobus zjistí Honza a Žížal, který ještě vyzjistí zda nestihneme do třech jezů koupit čtvrtou P550.
3.10. lorenzovka
7. – 8.12. Hučka viz web: www.hucka.estranky.cz

Ostatní

 • Beneška si chce půjčit lodě. Od minula nám za půjčení lodí ještě dluží nějakou službu (keramická dílna, tělocvična, …)
 • Nové informace o situaci kolem baráku v Židech zatím nejsou.
 • Vytvoříme informační panel o činnosti přístavu, který umístíme v knihovně(domluví to Evička). Grafický návrh Honza, Zdeněk zajistí výrobu panelu. Před loděnici umístíme nástěnku.
 • Janošík zjistí kolik by nás stály webové stránky na nějaké lepší adrese než je ta stávající.

sepsal Jánošík