Výprava k pramenům

Výprava k pramenům pod vedením Černého sokola se uskuteční 5.3.2011. Dejte to, prosím, vědět svým členům, aby se taky účastnili děti a ne jen vedoucí… Podle složení účastníků se zvolí délka trasy.

Sraz je v Třebíči v 10 hodin na autobusovém nádraží a odjezd je v 10:10 do Předína. Návrat je naplánován autobusem z Předína s příjezdem do Třebíče v 16:32.

Pokud půjdou jen dospělí je možné, že se trasa změní a půjde se jinam než do Předína. Pokud půjdou děti, budou se hrát hry, udělá se oheň a zvolí se kratší trasa. Připravte si, prosím, nějakou hru na výpravu.

Zapisovatelka Černého sokola
Eda