Kapitanát 12.10.2007

přítomní: Jánošík, Čuzl, Bobo, Vašek, Pavlík, Evička, Zdenda M., Dyta,
Zdeněk, Žížal, Hanka Pleskačová

Kalendář – uděláme si ho ve vlastní režii. Do příštího kapitanátu
dodat Honzovi elektronicky kresby dětí na téma Život v oddíle,
skautské akce.

5. oddíl uklidí v krajní klubovně a bude ji využívat. V této klubovně
také bude umístěna přístavní knihovna.

 • Zdeněk zná souseda a domluví s ním napojení na pitnou vodu v přístavu.
 • Na účtě přístavu je asi 40 000Kč.
 • Okolo klubovny v Židech není nic nového.
 • Nákup další P550 by mohl být uskutečněn do konce října.
 • Do přístavu by nebylo špatný koupit nějaký průmyslový vysavač (třeba i starší, není někdo o něčem?).
 • 5. a 4. oddíl by každý potřeboval 2 klíče od loděnice.

Stav dětí v oddílech: 4.odd. 17 dětí, 5. odd. 17 dětí, 6. odd. 22 dětí.

Webové stránky

Akce na tento rok

 • příští pátek se staví Tilnerová a podívá se kde děláme granty
 • příští víkend je sraz kapitánů ve Vysokým Mýtě. Bude se projednávat status VS. Info v kapitánské poště.
 • Žížal od Ježka zjistí kdy budou naplánované besedy.
 • Na podzim slíbil 5. oddíl brigádu na šutry tomu zemědělci co se stará o tábořiště u Příštpa.

Akce

 • 2.11. Ali má 75 let. oslava proběhne v Židech ve sklepě od 19 hodin
 • 9.11. Orj v 19 hodin na Hálkové
 • 10.11. drakiáda v 9 hodin u novýho hřbitova
 • 16.11. volby v přístavu + kapitanát (POZOR změna termínu – kolize s ORJ). Předseda volební komise je Čuzl, který si přečte rád a bude tyto volby řídit. Ali slíbil, že mu s tím pomůže.
  • Kandidáti:
   • kapitán – Zdeněk, zástupce: Honza, Evička,
   • revizní komise: Jana, Mojma, Bobo,
   • mediální zpravodaj: Zdenda M.,
   • organizační: Jánošík – pokud nebude v ORJ
 • 30.11.2007 v 19.00 hodin na Hálkově ulici v Třebíči bude Okresní sněm.
 • 22.12. výprava na jmelí
 • 23.12. rozdávání jmelí
 • 24.12. vánoční výprava – sraz v 9 na točně u Billy

Plán akcí na příští rok

Celý rok se bude točit kolem výročí 40 let VS v Třebíči. Uspořádáme
okresní jamboree.

 • 26.1. vodácký ples v sále na Hájku – na sál se zeptá Zdeněk
 • 9.2. uzlovací liga – pořádá 6. oddíl
 • 22.2. vzpomínka na oběti komunismu
 • 22. – 24.2. – rojení světlušek
 • 22.3. hrkání
 • 18.4. – 2.5. výstava fotek z Jamboree
 • 19.4. lorenzova stuha
 • 11.4. výjezdní zasedání kapitanátu
 • 23. – 25.5. čajovka
 • 14.6. jezování + oslava 40 let VS v Třebíči

sepsal Jánošík