Zápis z kapitanátu 15.5.09

Přítomni: Zdenek, Honza, Mikroskop, Čuzl, Glum, Dytta, Hanička, Eda, Ali, Bobo, Mojma

Informace z oddílu

 • „4“ nic nového, tábor druhých 14 dní v červenci
 • „5“má tábořiště, tábor prvních 14 dní v červenci
 • „6“ skautky se rozpadají, tábor v srpnu

Finance

 • Glum vyřizuje proplacení části zdravoťáku (500,-) pro Gluma, Zuzku, Evku, Zdendu a Frantu, dále proplacení koupi nového zámku do čajovny
 • Schválen příspěvek na dopravu lodí na Navigaus

Akce

 • Jezování – Čuzl zašle informace
 • Čaják
  • pod palcem má Honza a Čuzl
  • Odjezd v pátek 29.5., v 15:00 sraz u loděnice – jede se na lodích
  • Věci veze Mojma a Pavlík
  • Program: historie čajové plavby, Vypití láhve whisky (čaj), slombidlo -Lavičky, plavba na ostroh – lovení kotvy, plavba na ostrov nebo homoli – doba bezpádlí, plavba na Lavičky – lovení zásob, plavba na Krokodýl – sklizeň čaje, šifra, plavba zpět na Lavičky
  • Na čas

Různé

 • Čuzl zjistí podrobnější informace k dračím lodím – zatím by bylo potřeba postavit hangár a zajistit 5 lidí
 • V termínu 22.6. – 24.6. – půjčení lodí katolickému gymplu, doprovod Glum, Bobo a Čuzl, Zdenek zajistí dopravu lodí
 • Další kapitanát 12.6. v loděnici v 19:00
 • V oddílech ubývá počet členů, je málo nástupců vedoucích a vedoucí jsou unavení. Co s tím?????? – námět na přemýšlení, diskuzi, další kapitanát

Sepsala Mikroskop