Kapitanát 13.11. 2009

Kdo tam byl: Zdeněk, Evka, Ali, Vašek, Čuzl, Glum, Jánošík, Honza, Ježek, Mojma, Mikroskop, Helena, Pavlík, Zdenda a Eda

Peníze

 • Zdeněk navrhuje jinou formu proplácení kurzů a to tak, že by každý na závěru roku vyplnil formulář, který vytvoří Jánošík a podle toho by s dalo rozhodnout, jestli daný kurz byl k něčemu a jakou část peněz přístav proplatí ( formulář na vyúčtování kurzu)
 • Vyúčtování tábora je potřeba dodávat i papírovou cestou, což zatím splnila jen Mikroskop. Ostatní dodají Heleně co nejdřív.
 • Hlavně co se týče peněz je potřeba vše Heleně dodávat vše včas, protože jinak můžeme přijít o peníze.
 • Byly jsme úspěšní při shánění peněz grantů:
  • 28000 celoroční činnost, 8500 Hrkání
  • Spar casse 2000 Jezování
  • Zámostí 5000 na činnost
  • Město Třebíč 8000 Hrkání, 10000 Jezování
  • kraj Vysočina 17200 na provoz
  • 15000 od utajeného dárce
  • 60000 od Lesů ČR, použijeme na opravu kuchyně v Židech, dlažba v průchodu v loděnici, sprchy v loděnici
 • Na registračních poplatcích jsme vybrali 38000 a z toho se 24200 posílá na okres a kraj, z čehož je vidět, že registrace rozhodně naše příjmy nepokryje.
 • Byl učiněn další krok k získání klubovny v Židech do našeho vlastnictví, smlouva už je na ministerstvu.
 • Helena mění zaměstnavatele na VZP, a proto již od začátku prosince nebude k zastižení v Kapucínu a bude se s ní potřeba scházet jinde. Mění se také emailová adresa na bulickova.helena@seznam.cz

Informace z oddílů

 • 4. oddíl – Zuzka a Eva mají VZ, asi 16 členů
 • 5. oddíl – hrál Hon na Široka a má asi 20 členů
 • 6. oddíl – nic asi 20 členů
 • 69. oddíl – roverů je čím dál tím míň
 • OS – uspořádali dvě úspěšné besedy, je potřeba jako OS registrovat bývalé členy přístavu, kteří nejsou registrovaní a chtějí se registrovat

Ostatní

 • Evka doporučuje rádcovský kurz Žirafa
 • Pavlík zajistil přetočení filmů z pásek na DVD, Jánošík, spolu se záznamem z besed umístí na web.
 • V klubovně na Polance by to chtělo nějaké změny, aby se zlepšila manipulace s tyčema na týpka. Rychlostky tam jsou takže se tam již nic přesouvat nemusí. Jen je potřeba vybavit klubovnu vestama a pádlama.
 • Hortovi byl poslán dopis ať udělá něco s tou svou hromadou co nám tlačí na zeď od loděnice.
 • Dva nové dětské kajaky jsou OK.
 • Strážcem přístavního projektoru je aktuálně Honza.
 • Je třeba promyslet systém jak budeme distribuovat plakáty, aby naše akce měli lepší propagaci a každý věděl co kam má vyvěsit.

Akce

 • Jmelí – letos jde o 20. ročník, povolení od starosty už máme. Akce vypukne 20.12. v 9 hodin v loděnici a na náměstí začne později. Zase bude rozdávání v domově důchodců na ulici manž. Curieových. Sbírání bude 19.12.
 • Vánoční kapitanát bude v 19 hodin 18.12. v Židech
 • Štědrodenní výprava – 24.12. v 9 na točně pod Billou
 • Je tu zájem uspořádat zase víkend na horách
 • předběžné datum Skautského plesu je 27.2. 2010
 • Jarní sraz kapitánů bude v Třebíči 26. – 28.3. do užšího organizačního týmu se nanominovali Čuzl, Jánošík a Zdenda
 • Čajová plavba bude součástí krajských oslav 100 let VS a dá se očekávat větší počet lidí. Proběhne 28.5. – 30.5.