Kapitanát 12.3. 2010

Přítomní: Ali, Jánošík, Čuzl, Klusajda, Glum, Zdeněk, Mikroskop, Eda, Tom, Honza, Vašek, Ježek

Zprávy z oddílů

 • 4. oddíl – funguje, účastní se akce Let’s adventure, uspořádali úspěšnou výpravu na medvěda (úkolem nebylo medvěda ulovit, ale zachránit)
 • 5. oddíl – většiny akcí se účastní 6. členů, což je celkem málo, ale aspoň jsou pokaždé jiní.
 • 6. oddíl – vlčata se vesel druží ve Veselí, družina Vodníčků se vzpamatovává

Peníze

 • 5. oddíl dodá zbytek peněz za registraci
 • Jánošík spolu s Helenou umístí na web texty k poděkování za granty
 • Zdeněk podal granty na Hrkání a Jezování a krajský grant na volný čas
 • na účtu po dostavbě sociálních zařízení v loděnici nejsou skoro žádný peníze, proto kdo má možnost nechť osloví movité rodiče o sponzorský dar

Konečně (po 10 letech) nabylo právní moci vlastnictví klubovny v Židech a můžeme se postit do nějakých větších zvelebovacích prací. Zdeněk by rád spolu s rovery uspořádal nějaké brigády. Termínově to vychází na nějaké odpoledne někdy v pracovní den.

Akce

 • 20.3. první celopřístavní výprava – sraz v 9 hodin u Nového hřbitova, návrat v odpoledních hodinách.
 • 2. – 3.4. druhý Ostříš zaměřený tentokrát na úpravy fotek. více informací na webu http://ostris.zlutaponorka.com/
 • 16.4. další kapitanát
 • 17.4. čištění břehů + Lorenzova stuha

Hrkání

Smejkal bude hrát na dydžeridu. Rád by hrál v kryptě baziliky, ale nevíme zda to bude o Velikonocích možné.

Sraz K+K

 • Honza zaslouží pochvalu kolik toho ke srazu vyřídil
 • Čuzl a Zdeněk podepíší smlouvu s ředitelem školy smlouvu o pronájmu tříd
 • Je potřeba aby svoji účast na sraze nahlásili i pořadatelé, protože čím více lidí je nahlášeno tím výší je dotace.

Jezování

 • fotosoutěž si pod patronát bere Tom a Jánošík
 • Zdeněk zamluvil louku
 • Zdenda vylepší propagaci
 • Fialík žádá o více schůzek k exhibici
 • je třeba oslovit šermíře
 • hodili by se nějací sponzoři

Ostatní

 • Plesu se zúčastnilo málo lidí díky prázdninám a malé propagaci. Příští ples by si asi vzala na starosti Johule.
 • Je škoda, že třebíčské oddíly si drží rovery a ti se neúčastní nějakého společného roverského programu.
 • Vašek naskenoval prastaré přístavní fotky a předal je Jánošíkovy, který je umístí na web.

sepsal Jánošík