Přestavba webu

Dochází k přestavbě webových stránek, proto nezoufejte a vyčkejte na novou verzi. V případě problémů kontaktujte Jánošíka.

Plán akcí Žluté ponorky

Duben 2014

12.4.  jarní Lorenzova stuha + závod pro rodiče

Květen 2014

30. 5. – 1. 6.  Čajový závod

Červen 2014

13. – 15. 6.  přístavní voda

Ostatní akce

  • podzim – motivačně-vzdělávací sdružovací akce pro činovníky přístavu
  • jaro – možné přístavní plachtění
  • prázdniny – možný přístavní puťák

Jezování 2013

Několik fotografií z akce:

Plakát

jezovani2013

Ali odešel navždy

Zakladatel přístavu Žlutá ponorka Alois Pučalík nás opustil krátce po svých osmdesátých narozeninách dne 15. listopadu 2012 (parte).

Vzpomínka na Aliho od Zdeňka Dvořáka:

Až jednou přijede do Třebíče nějakej skautík a půjde ulicí Pučalíkovou a po Svojsíkově nábřeží, měl by vědět, že bude u řeky, která není bůhvíjak velká ani vodácky atraktivní. Ale příjemná a splouvaná všemi těmi, kdo se naučili od Aliho poslouchat, jakej má hlas. Když se směje a nezlobí, jak se chechtá, když je silnější a zlobí a jak umí hučet, když zuří a chmátne po všem, co se jí neopatrně postaví do cesty. Taky jim nad hlavou – když se budou umět koukat – přeletí modrý diamant ledňáčka, a doteče až tam, kde se spojí s řekou Dyjí. Tak vykoná tu pouť  vody, proti jejímuž proudu se kdysi vydal Ali a teď znovu spočine u Dyje ve Znojmě.

Spoustu z nás toho hodně naučil, dal a vlastně rozdával celými hrstmi. A to nejcennější a nehmotný jsme viděli až později, o jeho důrazu na vzdělání a vzdělávání není potřeba mluvit, je potřeba ho naplnit.

To, co zažil od mládí, ho naučilo pokoře, která tolik dneska chybí. Nějaký naříkání mu proto bylo cizí , vždycky znovu a znovu dělal vše pro to, aby svět byl lepší a začal u sebe, aby to jeho konání bylo měřítkem, od něhož se musí počítat.

Tak my to po těch našich řekách dáme vědět, že Aliho plavba už skončila a že to byla dobrá plavba!

AHOJ! a Sbohem  Tvá Žlutá ponorka

Svojsíkův závod „Čajová plavba“

přístav Vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč Vás zve na tradiční skautský závod Čajová
plavba 2013, který se letos splňuje všechny podmínky základního kola Svojsíkova závodu.

Čajová plavba 2013 pozvánka

Kdy: 3.-5.5. 2013 (hlavní závod bude v sobotu 4.5.)
Kde: v zátoce Lavičky na Dalešické přehradě (GPS: 49.1709539°N,16.0706908°E)
Kontaktní email: cuzl@centrum.cz
Do závodu nastoupí maximálně 20 soutěžních, 4-8 členných družin. Závod je primárně určen
pro všechny skautské oddíly okresu Třebíč a vodní skauty Kraje Vysočina. Rozdělení kategorií
je následující:

  1. Vlčata a světlušky (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)
  2. Skauti (postupová kategorie pro Svojsíkův závod je při splnění požadavků: v čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září 2013, ostatním členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září 2013)
  3. Skautky (postupová kategorie pro Svojsíkův závod je při splnění požadavků: v čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září 2013, ostatním členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září 2013)
  4. Roveři a rangers (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)

Všechny kategorie musí být přihlášeny přes www.skaut.cz/svojsikac (nepostupové kategorie mohou využít i přihlašování na mailu cuzl@centrum.cz, v tomto případě bude účast na závodě potvrzena organizátorem do 24. 4. 2013).
Závod se bude skládat z části mokré (stanoviště budou na Dalešické přehradě, trať družiny absolvují na pramicích) a z části suché (stanoviště budou v lesích okolo zátoky Lavičky, trať družiny absolvují pěšky).

Informace pro účastníky

Najdete zde.

Čajovka

Těšíme se na Vás!
Organizační tým Čajové plavby a Svojsíkova závodu 2013