Zápis z kapitanátu 13.9. 2007

přítomní: Žížal, Zdeněk, Evka Česneková, Zdenda M., Dytta, Bobo, Eva K., Jánošík, Ali, Ježek, Honza, Hary (ze 43. oddílu – doufám, že ta přezdívka je správně), Zuzka Klusáčková, Lachtan, Vašek, Čuzl

Termíny dalších kapitanátů:

12.10., 9.11., 14.12, 11.1., 8.2., 14.3. (asi velikonoce – možná se bude datum ještě měnit), 9.5. (8.5. je statní svátek, kapitanát bude ještě možná přesunut), 13.6. Kapitanát začíná vždy v 19 hodin.

Návrhy 6. oddílu na vylepšení kapitanátů

 • na kapitánát musí přijít alespoň jeden člen vedení z každého oddílu
 • kdo je vlastně ve střediskové radě? – Zdeněk, Honza, Helena, Ježek a kapitáni oddílů (4., 5., 6., 43., 69. a OS).
 • zavést pravidelné body na kapitanátu
 • informace z oddílů
 • finance přístavu – nemusí být na každém kapitanátu (Zdeněk domluví s Helenou)
 • vypracovat reprezentativní výroční zprávu, kterou budeme používat ve styku s veřejností – kdo ji udělá nechť se neprodleně přihlásí

Do příštího kapitanátu

 • – každý si rozmyslí jaké přístavní a oddílové akce budememe pořádat a stanovíme termíny
 • – rozmyslet kdo by mohl pro přístav shánět granty a sponzory, funkce by byla placená podílem se sehnaných peněz
 • – stanovit si cíle a plány jak na činnost oddílů, tak pro přístav. plán úprav v klubovnách

Návrh na akce

 • plavba po Dyji do Rakouska, napojení na rakouské skauty, možnost grantů
 • plánované besedy: Stránský – zajišťuje Ježek, nějaký Tom o Austrálii, Ali, Bručoun slíbuje besedu s veterány z 2. sv. války, Honza má domluvenou besedu s Jirkou Jakubcem o horolezectví, Pavlík a Ali beseda o jamboree
 • děti by mohli jít na nějakou brigádu a to jak placenou tak i neplacenou (Hadcova step, koniklece, pálení větví), Evička se poptá ochranářů přírody
 • v dubnu bude asi na Zámku výstava fotek s jamboree, zajišťuje Terka

Akce

16.9. se pouští Jihlavka
28.9. tři jezy v Praze pojedem autobusem, autobus zjistí Honza a Žížal, který ještě vyzjistí zda nestihneme do třech jezů koupit čtvrtou P550.
3.10. lorenzovka
7. – 8.12. Hučka viz web: www.hucka.estranky.cz

Ostatní

 • Beneška si chce půjčit lodě. Od minula nám za půjčení lodí ještě dluží nějakou službu (keramická dílna, tělocvična, …)
 • Nové informace o situaci kolem baráku v Židech zatím nejsou.
 • Vytvoříme informační panel o činnosti přístavu, který umístíme v knihovně(domluví to Evička). Grafický návrh Honza, Zdeněk zajistí výrobu panelu. Před loděnici umístíme nástěnku.
 • Janošík zjistí kolik by nás stály webové stránky na nějaké lepší adrese než je ta stávající.

sepsal Jánošík

Výprava k pramenům

Výprava k pramenům pod vedením Černého sokola se uskuteční 5.3.2011. Dejte to, prosím, vědět svým členům, aby se taky účastnili děti a ne jen vedoucí… Podle složení účastníků se zvolí délka trasy.

Sraz je v Třebíči v 10 hodin na autobusovém nádraží a odjezd je v 10:10 do Předína. Návrat je naplánován autobusem z Předína s příjezdem do Třebíče v 16:32.

Pokud půjdou jen dospělí je možné, že se trasa změní a půjde se jinam než do Předína. Pokud půjdou děti, budou se hrát hry, udělá se oheň a zvolí se kratší trasa. Připravte si, prosím, nějakou hru na výpravu.

Zapisovatelka Černého sokola
Eda

Zápis z kapitanátu 14.1. 2010

Kdo tu byl: Čuzl, Jánošík, Mikroskop, Zdeněk, Ali, Eda, Tom, Glum, Šárka, Klusajda, Ježek

Zprávy z oddílů

4 = novýho asi nic, 2 holky půjdou na čekatelky na Námořní akademii
5 = svítá na lepší časy
6 = probíhá nábor
kmen = zruší páteční schůzky (kvůli 3 lidem to nemá cenu), raději víkendové akce

Finace

na účtě 20 000
pokladna pár set
rezerva 4k
Hučka vyúčtovaná, vše OK
Fond Vysočina = vyúčtováno
Šárka (sarka.jancik@seznam.cz) nám pomůže s grantama, je na radnici

Lavičky

 • Benáček přijal naši nabídku a do konce ledna se čeká na další zájemce, pak se sejdou a v únoru se ozvou.
 • Sháníme peníze, proto rozesílejte dopis případným dárcům, nebo lidem kdo nám co půjčí, jen je potřeba zajistit, aby každého člověka jsme oslovili jen jednou, Jánošík zřídí sdílený soubor na Google Docs. Zdeněk dá dohromady seznam, kde si rozebereme kdo má ke komu nejblíž.
 • Na web dáme prosbu o příspěvek/půjčku, což může oslovit bývalé členy – Zářídí Čuzl a Jánošík.
 • Oslovte rodiče, bacha ať neoslovujeme někoho víckrát. Forma daru/půjčky.
 • Evička se pokusí sehnat darovací formulář z ústředí.
 • Ta půlka Laviček o kterou se ucházíme, může vydělávat 100k ročně.
 • Další zájemci jsou rybáři.
 • Ježek je hned první – dar 10000, Jánošíkovi.
 • Havířováci by rádi na Lavičky na tábor, chtějí si půjčit tábor i s vybavením na začátek července prvních 14 dní.
 • Eva se spojí s Klárou a zeptá se jí jestli by vybavení nemohlo být pozemáků.

Ostatní

 • Ježka a Honzu prosíme o dřívější oznamování Břeháckých akcí aspoň měsíc dopředu a to ideálně na kapitanátu. Tím se vyhneme kolizím s jinými akcemi oddílů, okresu apod.
 • Ježek prosí o pomoc s uklízením Břehů na 9.4.
 • Čuzl připravil výroční zprávu, potřebuje originály fotek od fotografů a od Jánošíka počty členů v registraci.
 • Pro lepší propagaci zavedem stránky OS a to na adrese os.zlutaponorka.com, co se týče obsahu půjde o přesměrování na hlavní stránky přístavu na informace o akcích OS.
 • Čuzl ukázal výročku, náborové letáčky, a pracuje na zalaminovaným plakátu spolu s Honzou.

Registrace

 • Ježek platí registraci za celou rodinu 1800, chválíme.
 • Jánošík dodá informace k registraci, termíny.

Akce

 • 11.2. v 18 hodin v loděnici krátký kapitanát a v 19 hodin na Hálkově ORJ. Na ORJ by bylo dobré požádat okres o peníze na Lavičky.
 • uzlovačka 12.2. pozemáci už to ví, počítají s tím a možná i přijdou od 9 v loděnici
 • cim-bál 12.2. na Hájku
 • 18. – 20.2. zamluvená Kohutka (asi 20 lidí), Glum to má pod palcem
 • 4.3. památka objete komunismu, přesunuto
 • přístavní výprava 5.3. k pramenům Brtničky, organizuje Zdeněk, ze zpětné vazby vyplívá, že pro menší členy o které nám jde nejvíc by bylo lepší aby se méně chodilo a hrálo o to více her
 • Hrkání 23.4.
 • 24.4. sjezd Jihlavka
 • v květnu bychom rádi jeli na přístavní sjez nějaké řeky, nabízí se Sázava nebo Doubravka
 • Svojsíkáče 13. – 15.5. na Vysočině, okresní kolo je ve VM, termín bude asi na ORJ.
 • 28. – 29. 5. Čajovka
 • 11.6. roverská akce dobývání Tróje
 • 18.6. Jezování, Eva se podívá do kalendáře a pošle to mailem

sepsal Jánošík

Čajová plavba 2011

Informace pro pořadatele od Gluma

Čajová plavba se blíží, proběhne 27 – 29. 5. Vlastní závod pak 28.
Přípravy jsou… éééééé… svědomité!
A tak se táži, zda jste schopni a ochotni pomoci s pořádáním.
Čekáme účast asi 120 lidí a potřebujeme asi 20 pořadatelů na vlastní závod.
Základní pomoc si představujeme v podobě náruživého stání na nějaké disciplíně, což vyžaduje vaši přítomnost na Lavičkách v sobotu 28.5. od 8:00 – 18:00. Nicméně noc před tím i noc potom bude zajisté vtipná:)

Ozvěte se mi prosím na mail či jinak, kdo bude tak hodný a pomůže.
Jakékoliv šíření tohoto mailu mezi lidi, kteří by také mohli pomoci, je trestáno vřelým obejmutím od vámi vybraného člena užšího pořadatelského týmu:)

Děkuji,
za pořadatelský tým Glum

Informace pro účastníky

Buďte pozdraveni stateční mořeplavci!

Vy, jenž se vydáváte do neznáma, abyste mně, královně Alžbětě, přivezli pravý anglický čaj.

Vězte, že vaše plavba začne v sobotu 28.5. Na místě vyplutí je záhodno býti nejlépe den před startem plavby, a sice v pátek 27. 5. večer. Kdo z vás, statečných reků tento termín nestíhá, je možno se dostaviti v sobotu a to do 8:30 (s pravou britskou přesností) na známou anglickou pláž Lavičky na západním pobřeží Velké Británie (vodní nádrže Dalešice). Vyhlášení celé plavby dá-li Bůh, proběhne v 17:00. Budu ráda, zůstanete-li se mnou i na sobotní oslavný večer až do neděle, kdy je kolem poledne plánováno bourání přístavu a odjezd do rodné vesnice.

Každý gentleman, účastník výpravy, bude potřebovat vlastní potraviny, neb královská kuchyně si nemůže dovolit hostit tolik mořeplavců. Vlastní plavecký úbor, osušku, šátek, náhradní převlečení, pláštěnku, vhodný je i zápisník a psací potřeba. Je také nutno na místě uhradit Královské plavební kanceláři poplatek 100 liber (Kč) na posádku, která se skládá z pěti pádlujících gentlemanů a jednoho řídícího gentlemana (možný je i menší počet gentlemanů). Na každé lodi musí být alespoň jeden gentleman starší 18 let. Pro posádky, které budou zůstávat přes noc či dvě je vhodné míti příbytek, pytel spací jakožto i další věci potřebné na přenocování. Královský zásobovač zajišťuje pitnou vodu, kteréžto ale není nekonečno, ba co více, je jí konečno! Kdo z vás může přivést (a přiveze) vlastní plachetnici (pramici 550) bude blahořečen!

Závodní kategorie byly na tento rok ustaveny následovně:

 • Minigentlemani (vlčata a světlušky): do 11 let včetně
 • Pologentlemani (skauti a skautky): do 15 let včetně
 • Praví gentlemani (roveři a rangers a starší): 16 a více let

Kategorie nejsou rozděleni dle ctěného pohlaví jednotlivých gentlemanů.

S pozdravem

Její veličenstvo královna Alžběta

Královna Velké Británie a Severního Irska

Kdyby snad někdo ještě váhal, pozvánku najde v příloze a stejně tak prosím o vyplnění přihlášky, kdo tak ještě neučinil, kterou naleznete zde:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dC13SHo4MjU5RWhEazQxT2Q0dzFOM2c6MQ

PS: S dotazy se obraťte na mého sekretáře Sira Gluma, dostupného na 777114460, či piromatej@seznam.cz

PS1: Tento e-mail je posílán prostřednictvím vrchního pošmistra Sira Žížala, dostupného na 724264861, či milan.maxa@gmail.com